Jak piszemy: rozwieść czy rozwieźć?

rozwieść

Zależy od kontekstu

rozwieźć

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Czasownik „rozwieść” oznacza: udzielić komuś rozwodu lub przyczynić się do czyjegoś rozwodu.

Czasownik „rozwieźć” oznacza: wioząc, dostarczyć kolejne osoby lub rzeczy w różne miejsca.

Przykłady użycia:
Kierowca autobusu będzie musiał rozwieźć wszystkie dzieci do ich domów.
Tylko współczuć sędziemu prowadzącemu tę sprawę. Nie będzie łatwo ich rozwieść.
Ze mną będziesz szczęśliwsza. Będę musiał cię z nim rozwieść.

Komentarze