Jak piszemy rozżąd czy rozrząd

rozrząd

Poprawna pisownia

rozżąd

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik rozrząd zapisujemy przy użyciu rz.

Rozrząd – zespół elementów regulujących wlot i wylot pary w silniku parowym lub wlot mieszanki i wylotu spalin w silniku spalinowym.

Pisownię z użyciem rz wyjaśnia budowa wyrazu, który składa się z przedrostka roz- i słowa rząd, pochodzącego od rządzić.

Przykłady:

Zdaniem mechanika do naprawy w moim samochodzie jest rozrząd.
Układ rozrządu niestety jest zepsuty.
Jednym z najważniejszych elementów w samochodzie to rozrząd.

Komentarze