Jak piszemy: rubież czy rubiesz, rubierz?

rubież

Poprawna pisownia

rubiesz, rubierz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "rubież".

 

W tym przypadku stosujemy zasadę, zgodnie z którą piszemy "ż" w rzeczownikach rodzaju żeńskiego zakończonych na "-eż" lub "-aż". Warto też wiedzieć, że użycie tej spółgłoski jest jednocześnie uwarunkowane historycznie – słowo "rubież" pochodzi od prasłowiańskiego rubežь w znaczeniu 'granica'.

 

Przykłady użycia:

Przemierzaliśmy wschodnie rubieże kraju.

Wojsko przekroczyło rosyjską rubież.

Wieś ta jest położona na rubieżach Małopolski.

Komentarze