Jak piszemy: rubryka czy róbryka?

rubryka

Poprawna pisownia

róbryka

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „rubryka”.

 

Słowo to pochodzi od łacińskiego rubrica, które oznaczało czerwoną farbę i namalowany nią tytuł rozdziału. W związku z pochodzeniem słowa w jego pisowni zastosujemy głoskę „u”.

 

Przykłady:

Mateusz dostał własną rubrykę w gazecie.

W gazetach czytam tylko rubryki z felietonami.

Komentarze