Jak piszemy: rysunek czy rysónek?

rysunek

Poprawna pisownia

rysónek

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „rysunek”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że wyrazy zakończone na „-unek” zapisujemy przez „u”.

 

Przykłady:

Rysunek Marysi jest najładniejszy.

Od dwóch lat uczę się rysunku.

Komentarze