Jak piszemy: rząd czy rząt?

rząd

Poprawna pisownia

rząt

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik rząd zapisujemy przez d na końcu.

 

Rzeczownik rząd może przyjmować kilka znaczeń w zależności od kontekstu. Przede wszystkim jest to określenie władzy państwowej, organu kierującym prawem danego kraju i sprawującym nad nim kontrolę. W innym znaczeniu rząd to grupa osób lub przedmiotów ustawionych obok siebie, w szeregu lub jeden za drugim.

 

Przykłady:

Rząd Tymczasowy ustanowił mnie swoim pełnomocnikiem za granicą.

Moja rodzina zajęła cały pierwszy rząd krzeseł.

Rząd premiera Majakowskiego wprowadził kilka ważnych programów socjalnych.

 

Komentarze