Jak piszemy: rządny czy żądny?

rządny

Zależy od kontekstu

żądny

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne.

 

„Rządny” to taki, który umie dobrze gospodarować. Jest to słowo dawne i już bardzo rzadko używane. Teraz używamy zazwyczaj czasownika „rządzić”.

Żądny” to taki, który ma niepohamowane pragnienie posiadania czegoś.

 

Przykłady:

Ten pan rządnie gospodarował swoim majątkiem.

Kazimierz jest żądnym władzy człowiekiem.

Komentarze

~ Pała w wzwodzie
6/22/24, 6:49 PM
Dziękuje za wyjasnienie