Jak piszemy: rządzić czy żądzić?

rządzić

Poprawna pisownia

żądzić

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to rządzić.

Rządzić to sprawować rządy, stać na czele, posiadać władzę, mieć wpływy; kierować, dowodzić, prowadzić, zarządzać.

O rządzić zapisywanym z użyciem rz pisał już w 1927 roku Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego. Ponadto rządzić było znane już w staropolszczyźnie pod postacią riad. Oznacza to więc, że zapis z użyciem rz jest motywowany historycznie.  

Przykłady:

Uważał się za Boga, dlatego chciał rządzić całym światem. 
Naczelnik będzie rządzić w imieniu partii przez kilka kolejnych dekad.
Prezydent rządził silną ręką przez kilka kadencji. 

Komentarze

~ Duniek
9/26/22, 12:37 PM
Alan i tak nie zapamięta
~ Mis
7/6/21, 12:55 PM
dzięki