Jak piszemy: rzec czy rzeknąć?

rzec

Poprawna pisownia

rzeknąć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „rzec”.

Wyraz „rzec” to czasownik oznaczający „powiedzieć, odezwać się”.
Występujący niekiedy błąd jest prawdopodobnie wynikiem przyzwyczajenia – często mówi się, że bezokoliczniki w języku polskim kończą się zawsze na -ć. Nie jest to jednak zasada.
W powyższym przypadku bezokolicznik przyjmuje formę „rzec”. Końcowe -c jest charakterystyczne dla czasowników, których temat w 3. osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego zakończony jest na -k lub -g (tutaj: rzekł).

Przykłady użycia:
Można rzec, że było to całkiem udane spotkanie.
Spuścił głowę i nic nie rzekł.

Komentarze