Jak piszemy: rzeka czy żeka?

rzeka

Poprawna pisownia

żeka

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik “rzeka” zapisujemy z użyciem dwuznaku “rz”. 

 

Zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego rzeka to: 1. woda płynąca od swych źródeł w kierunku ujścia ukształtowanym przez siebie korytem; 2. dużo jakiegoś płynu nieprzerwanie skądś wypływającego; 3. duża ilość czegoś, zwłaszcza wolno się przesuwającego, co występuje nieprzerwanie w danym momencie. 

Wyraz “rzeka” w języku prasłowiańskim miał postać r’eka. Z czasem miękkie r’ przekształciło się we współczesny dwuznak rz. Stąd poprawna forma to "rzeka".  

 

Przykłady:

Polecam ci książkę “Rzeka” Michaela Neale’a. 

Wołga jest najdłuższą rzeką w Europie.

Heraklit z Efezu mawiał, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. 

Komentarze