Jak piszemy: rzekomo czy żekomo?

rzekomo

Poprawna pisownia

żekomo

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to rzekomo.

Rzekomo - coś co nie istnieje w rzeczywistości, nie będące takie, za jakie uchodzi; jak mówią, pozornie, fałszywie, podobno.

Zapis z użyciem rz wyjaśnia etymologia, bowiem wyraz pochodzi od prasłowiańskiego rekom, od którego następnie powstało dzisiejsze rzekomo. Zgodnie z ustalonymi regułami, wyrazy rodzimego pochodzenia zapisujemy zgodnie z tradycją historyczną.

Przykłady:

Rzekomo przewrócił się na schodach i w ten sposób złamał nogę.
Jacek rzekomo wiedział, gdzie byli i co robili w zeszły weekend.
Rzekomo Kowalscy mają wyjechać do Francji.

Komentarze