Jak piszemy: rześko czy żeźko?

rześko

Poprawna pisownia

żeźko

Niepoprawna pisownia

Poprawną pisownią jest rześko

Rześko - świeżo, chłodno. Określenie to występuje również w znaczeniu wypoczęty, żywiołowy, energiczny, a także w kontekście młodego wyglądu.  

Rześko pochodzi od dawnego rzeski, który w prasłowiańszczyźnie występował pod postacią rĕzk i motywowana stąd współczesna pisownia z użyciem rz. Natomiast rześko pisane przez ś to wynik przekształcenia XIX-wiecznego rześcia (trucht, rześki krok), który również jest źródłosłowem przysłówka rześko.

Przykłady:

Rześki wiatr wiał od strony morza.
Wstał o poranku niczym skowronek, rześki i pełen energii na nowy dzień.
Oranżada miała rześki aromat i smak słodkich cytrusów.

Komentarze