Jak piszemy: rzężenie czy rzęrzenie, żężenie?

rzężenie

Poprawna pisownia

rzęrzenie, żężenie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "rzężenie".

 

1. Pisowni "rz" nie tłumaczy żadna reguła ortograficzna.

2. Reguła mówi, że "ż" piszemy wtedy, gdy wymienia się na "ż" [zi]. Dzieje się tak w naszym przypadku, co pokazuje para wyrazów: "rzężenie" - "rzęzić".

 

Przykłady:

Czemu twój motor tak rzęzi?

Słyszysz to okropne rzężenie?

Komentarze