Jak piszemy: rzyć czy żyć?

rzyć

Zależy od kontekstu

żyć

Zależy od kontekstu

Zależnie od kontekstu poprawne mogą być obie formy.

Rzyć, a dokładnie rzić jest wyrazem regionalnym, występującym szczególnie w gwarze śląskiej. Oznacza tyłek, pupę. 

Wyraz ten pochodzi od prasłowiańskiego rit o tym samym znaczeniu. 

Przykłady:
Kopyrtnył i rzyć se potrzaskoł i że przez tydziń na nij sidzieć ni mógł.
„A cóż widzę u ciebie: / rzyć w popiele, a myśl w niebie?” (Mikołaj Rej - „Źwierciadło albo Kstałt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam,  jako we źwierciedle, przypatrzyć” 1567-1568).

Natomiast żyć występuje w znaczeniu istnieć, egzystować, przebywać lub mieszkać. Podobnie jak rzyć, słowo to swą etymologię ma w staropolszczyźnie, w czasowniku žiti. A więc w tym kontekście poprawną formę z użyciem ż zapisujemy ze względów historycznych. 

Przykłady:
Kto by chciał we zdrowiu jako młody do śmierci żyć, potrzeba mu zawczasu umieć starym być (przysłowie polskie).
Chciałbym żyć jak kot! Tylko spać i jeść, nic więcej!

Komentarze

~ zett
6/3/22, 12:24 PM
Gaga, polski patriota powinien umieć napisać krótkie zdanie poprawnie po polsku, Tobie to nie wyszło.
~ zett
6/3/22, 12:21 PM
"Językoznawcy zwracają uwagę, że trudno mówić o jednolitym języku śląskim. Trudno przeprowadzić jego standaryzację, co jest koniecznością, by można było mówić o systemie językowym. W obrębie Polski można bowiem wyróżnić odmianę godki: opolską, górnośląską i cieszyńską. Mówi się zatem najczęściej o etnolekcie śląskim (ślōnskŏ gŏdka, ślůnsko godka), który łączy kilka dialektów." , koniec cytatu ;).
~ Gaga
3/7/22, 4:36 PM
To jest gwara! Jestescie czescia Polski, jezyk w Polsce jest Polski.
~ Piotr
12/14/21, 7:51 PM
Nie ma czegoś takiego jak gwara śląska. To jest język śląski!