Jak piszemy: samozatrudnienie czy samo zatrudnienie - razem czy osobno?

samozatrudnienie

Poprawna pisownia

samo zatrudnienie

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „samozatrudnienie”.

 

Samozatrudnienie to określenie na sytuację, w której osoba pracuje na własny rachunek, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, sama płaci za siebie podatki, ubezpieczenie i wypłaca sobie wynagrodzenie.

"Samozatrudnienie" jest tym wyrażeniem, które scaliło się w zapisie z przysłówkiem i jest traktowane jako wyraz pisany łącznie. Oznacza to, że składniki tu połączone nie wykazują już doraźnej cechy obiektu, do którego się odnoszą, lecz stanowią o jego trwałej właściwości.

 

Przykłady: 

Samozatrudnienie trochę go przerażało, ale chciał spróbować.

Jednym z warunków umowy było samozatrudnienie.

Samozatrudnienie pozwoliło mu na elastyczne godziny pracy.

Komentarze