Jak piszemy: sanatorium czy senatorium?

sanatorium

Poprawna pisownia

senatorium

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "sanatorium".

 

Pisownię rzeczownika “sanatorium” wyjaśnia jego pochodzenie z łacińskiego sanare - "leczyć", czy też sanatio - "uzdrowienie". Wyraz ten oznacza ośrodek leczniczy położony w miejscowości uzdrowiskowej, najczęściej w górach lub nad morzem.

 

Przykłady:

We wrześniu jadę do sanatorium.

Jakie wymogi należy spełnić, aby dostać skierowanie do sanatorium?

Pobyt w sanatorium nad morzem pomaga w leczeniu astmy.

Komentarze