Jak piszemy: scenerii czy sceneri?

scenerii

Poprawna pisownia

sceneri

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „scenerii”.

 

„Scenerii” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczownika „sceneria”. 

Końcówkę -ii piszemy po spółgłoskach: t, d, r, l, k, g, ch w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na -ia (czyli wyrazów zapożyczonych), np. galeria – galerii, historia – historii.

 

Przykłady użycia:

Akcja tego filmu rozgrywa się w historycznej scenerii.

Stworzonej scenerii towarzyszyła piękna muzyka, która dopełniała nastroju.

Komentarze