Jak piszemy: scharakteryzować czy zcharakteryzować?

scharakteryzować

Poprawna pisownia

zcharakteryzować

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest scharakteryzować.

Scharakteryzować, czyli opisać coś, sporządzić rys, określić, odzwierciedlić.

Zgodnie z regułami ortograficznymi, wyraz rozpoczynający się spółgłoską bezdźwięczną (c, ch, cz, f, k, p, s), powinien być poprzedzony przedrostkiem s: s+charakteryzować.

Przykłady:

Naszym zadaniem domowym było scharakteryzowanie wybranego bohatera omawianej powieści.
Świadkowi udało się scharakteryzować sprawcę zdarzenia.
Na podstawie czytanych książek można scharakteryzować preferencje czytelnika.

Komentarze