Jak piszemy: schizma czy shizma?

schizma

Poprawna pisownia

shizma

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „schizma”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „ch” piszemy po głosce „s”, co ma miejsce w naszym przypadku.

Poza tym słowo to pochodzi od łacińskiego schisma, które oznacza rozłam. W języku polskim zachowaliśmy pisownię przez „ch”.

 

Przykłady:

W 1054 roku miała miejsce schizma w kościele.

Schizma polega na odejściu dużej grupy wyznawców i uniezależnienia się ich.

Komentarze