Jak piszemy: schody czy shody?

schody

Poprawna pisownia

shody

Niepoprawna pisownia

Wyraz “schody” piszemy z użyciem dwuznaku “ch”. 

 

"Schody" to konstrukcja złożona z szeregu stopni, która umożliwia przechodzenie z jednego poziomu lub piętra budynku na drugi. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego ch piszemy po literze s (reguła ta nie dotyczy jedynie wyrazów, w których występuje zestawienie głosek sh czytane jako sz oraz wyrazów rozpoczynających się od przedrostka fis-, dys- ). Rzeczownik “schody” nie należy do tych wyjątków, dlatego piszemy go z użyciem dwuznaku ch. 

 

Przykłady: 

Do mojego pokoju prowadzą kręcone schody. 

Pierwsze schody ruchome pojawiły się już pod koniec XIX w. 

Na zamku w Malborku znajdują się nawiedzone schody. 

Komentarze