Jak piszemy: schodzi czy zchodzi?

schodzi

Poprawna pisownia

zchodzi

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „schodzi”.

 

„Schodzi” to forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasownika „schodzić”.

Przedrostek -s piszemy przed literami oznaczającymi spółgłoski bezdźwięczne: c, cz, ch, f, k, p, t, np. schłodzić, schować, schronić.

 

Przykłady użycia:

Miał do mnie przyjść, ale widzę, że schodzi jednak na dół. 

Przykro jest patrzeć, jak uśmiech schodzi z jej twarzy.

Komentarze