Jak piszemy: schron czy shron?

schron

Poprawna pisownia

shron

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "schron".

Schron to pomieszczenie przystosowane do ochrony ludzi przed bombardowaniem w czasie wojny. W przypadku pisowni tego wyrazu zastosowanie ma reguła ortograficzna, która mówi, że po spółgłosce s piszemy ch.

Przykłady użycia:

Gdy zabrzmiał alarm, ludzie udali się do schronu.

W przygotowanym przez władze schronie zmieści się czterdzieści osób.

Na terenie miasta znajduje się kilka schronów.

Komentarze