Jak piszemy: ściągnij czy zciągnij?

ściągnij

Poprawna pisownia

zciągnij

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „ściągnij”.

 

Pisownia przedrostka -ś i -z (a także -s) zależy od następującej po nim głoski – zasada mówi, że na początku wyrazu piszemy literę „ś”, jeśli występuje przed „ci” lub „ć” (np. ściąć, ściszyć).

 

Przykłady użycia:

Ściągnij buty i wejdź do środka.
Lepiej ściągnij pranie z suszarki, zaraz będzie padał deszcz.

Komentarze