Jak piszemy: ścielić czy ścielać?

ścielić

Poprawna pisownia

ścielać

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “ścielić”. 

 

Słowniki poprawnej polszczyzny uznawały ją początkowo za błędny wariant czasownika "słać" (taki zapis możemy znaleźć np. w Słowniku poprawnej polszczyzny pod red. Stanisława Szobera z 1948 r.). Czasownik “ścielić” upowszechnił się jednak w języku mówionym na tyle, że z czasem został uznany przez językoznawców i wszedł do polszczyzny jako oboczna forma czasownika “słać”. Oznacza on “rozkładać lub składać pościel przeznaczoną do spania”. 

Niepoprawny wariant “ścielać” wynika najprawdopodobniej z kontaminacji (połączenia) wyrazów: “ścielić” i “słać”

 

Przykłady:

Powiedz, kiedy będziesz ścielić łóżko, pomogę ci. 

Nie znoszę ścielić łóżka. 

Czy mógłbyś wreszcie zacząć ścielić łóżko? 

Komentarze

~ Świetlan
3/17/24, 9:03 AM
Czasownik ścielać z odmianą ja ścielam, ty ścielasz, on/ona/ono ściela, my ścielamy, wy ścielacie, oni/one ścielają jest regionalizmem występującym na obszarze między Częstochową, Piotrkowem Trybunalskim i Kielcami.