Jak piszemy: serii czy serji?

serii

Poprawna pisownia

serji

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy zapis to ten z użyciem podwojonego i.

Serii to forma pochodząca od rzeczownika seria, czyli zbiór takich samych elementów, komplet elementów, fragment czegoś, kolej rzeczy; kategoria, typ, szereg, etap, ciąg, cykl.

Serii jest odmianą w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz dopełniaczu liczby mnogiej. Seria jest rzeczownikiem w rodzaju żeńskim. Zgodnie z zasadami ortografii takie rzeczowniki, zakończone w mianowniku na -ia, w odmianie przez inne przypadki przyjmują końcówkę -ii

Przykłady:

W telewizji wyemitowano ostatni odcinek pierwszej serii
Najnowsze kosmetyki należą do serii ekologicznej wyprodukowanej z naturalnych surowców.
Po serii nieudanych spotkań, nasi zawodnicy odnieśli trzy zwycięstwa. 

Komentarze