Jak piszemy: sęs czy sens?

sens

Poprawna pisownia

sęs

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „sens”.

 

Słowo to wywodzi się od łacińskiego sensus – „czucie, rozumienie”. Słowo to zostało w języku polskim skrócone o dwie ostatnie lietry, jednak została zachowana pisownia „-en-".

 

Przykłady:

To nie ma sensu!

Jaki widzisz sens tego działania?

Komentarze