Jak piszemy: sfinalizować czy zfinalizować?

sfinalizować

Poprawna pisownia

zfinalizować

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „sfinalizować”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „s” zapisujemy przed głoskami bezdźwięcznymi, czyli przed „f”, „p”, „t”, „ch”, „s”, „ś”, „sz”, „c”, „cz”, „ć”. W słowie „sfinalizować” głoska „s” jest bezpośrednio przed spółgłoską „f”, dlatego też poprawna pisownia to „sfinalizować”.

 

Przykłady:

Musisz sfinalizować transakcję.

Sfinalizować znaczy doprowadzić coś do końca.

Komentarze