Jak piszemy: sjesta czy siesta?

sjesta

Poprawna pisownia

siesta

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „sjesta”.

Słowo „sjesta” jest wyrazem zapożyczonym, który piszemy przez -sj (w języku polskim -si nie czytamy jako -sj).

Sjesta to drzemka po obiedzie, a także w niektórych krajach o ciepłym klimacie odpoczynek popołudniowy, podczas którego nie funkcjonują sklepy, urzędy itd.

Przykłady użycia:
Po tak sutym posiłku nie pozostało mu nic innego jak poobiednia sjesta.
O 13 przychodził czas na sjestę – zamykała wtedy sklep i szła do domu.
Od rana był bardzo zajęty, dopiero podczas sjesty miał czas na rozwijanie swoich zainteresowań.

Komentarze