Jak piszemy skąd inąd czy skądinąd – razem czy osobno

skądinąd

Poprawna pisownia

skąd inąd

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem skądinąd jest pisownia łączna.

Skądinąd jest przysłówkiem zaimkowym, który oznacza miejsce, z innego źródła, od kogoś innego; wprowadza mniej istotne informacje oraz występuje w znaczeniu poza tym, z resztą.
Skądinąd należy do zrostów, które niegdyś były wyrażeniami przyimkowymi. Takie formy, tracąc swoją złożoność, zostały trwale połączone, stąd poprawnym ich zapisem jest pisownia łączna.

Przykłady:

Pisze naprawdę dobre książki, skądinąd jest uczniem samego mistrza prozy.
Skądinąd w każdym kłamstwie jest ziarno prawdy.
Skądinąd mam wrażenie, że ona coś kręci.

Komentarze