Jak piszemy: ślub czy ślób, ślup?

ślub

Poprawna pisownia

ślup, ślób

Niepoprawna pisownia

Wyraz “ślub” piszemy z użyciem liter “u” i “b”.

 

Ślub - zawarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem stanu cywilnego lub duchownym w obecności świadków, najczęściej również zaproszonych gości; w Kościele katolickim także uroczyste przyrzeczenie osoby wstępującej do zakonu, że będzie żyć w czystości, w ubóstwie i w posłuszeństwie przełożonym oraz papieżowi. 

Wyraz “ślub” pochodzi z prasłowiańskiego *sl’ubъ, co wyjaśnia jego pisownię z użyciem liter “u” i “b”. 

 

Przykłady: 

Moi dziadkowie będą w tym roku świętować pięćdziesiątą rocznicę ślubu

Ślub kościelny ma bardziej uroczystą i podniosłą oprawę niż cywilny. 

Siostry Misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty składają ślub bezinteresownej służby najbiedniejszym z biednych.

 

Błędna pisownia wyrazu “ślub” z użyciem p w miejscu b wynika najprawdopodobniej z powielenia w języku pisanym wymowy wyrazu [ślup]. 

Komentarze