Jak piszemy: smartfona czy smartfonu?

smartfona, smartfonu

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Forma „smartfona/smartfonu” to forma dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika „smartfon”.
Forma „smartfona” jest przy tym znacznie częstsza. Formę „smartfonu” językoznawcy traktują jako rzadszy wariant słowa, nie uznając go jednak za błąd.

Przykłady użycia:
Od dawna używam smartfona.
Potrzebuję nowego smartfona.

Komentarze