Jak piszemy: smażyć czy smarzyć?

smażyć

Poprawna pisownia

smarzyć

Niepoprawna pisownia

Wyraz "smażyć" piszemy z użyciem litery “ż”. 

 

"Smażyć" - przygotowywać na rozgrzanym tłuszczu produkt do spożycia. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego piszemy ż, gdy wymienia się ono na: g, z, s, dz, h lub ź w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego zwraca uwagę na pokrewieństwo czasownika “smażyć” z nieużywanym już dzisiaj rzeczownikiem “smaga” oznaczającym pragnienie. Zachodzi tu zatem wymiana ż na g

 

Przykłady:

Przed podaniem potrawę należy smażyć przez ok. 3 minuty. 

Codzienne posiłki pozytywnie wpłyną na nasze zdrowie, jeśli będziemy je gotować zamiast smażyć. 

Jak długo powinno się smażyć jajka sadzone? 

Komentarze