Jak piszemy: sól czy sul?

sól

Poprawna pisownia

sul

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "sól".

 

Słowo „sól” w dopełniaczu liczby pojedynczej to „soli” W związku z tym mamy tutaj dwa wyrazy należące do jednej rodziny: "sól" - "soli". 

Zgodnie z zasadami polskiej ortografii "ó" piszemy wtedy, gdy wymienia się na "o", "e", "a".

Jak możemy zauważyć, „ó” wymienia się na „o”, dlatego poprawna forma zapisu to „sól”.

Jako inny przykład z rodziny wyrazów możemy podać czasownik „posolić”. Tutaj również zachodzi wymiana „ó” na „o”.

 

Przykłady:

Jednym z minerałów jest sól.

Sól to przyprawa kuchenna.

Komentarze