Jak piszemy: sonda czy sąda?

sonda

Poprawna pisownia

sąda

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „sonda”.

Połączenie on (a także om, em, en) piszemy w wyrazach zapożyczonych przed spółgłoską d (a także innymi spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi: p, b, t, c, ć, dź, k, g), np. rondo, kondycja.
Słowo „sonda” to wyraz pochodzenia francuskiego (fr. sonde).

Sonda to urządzenie służące do badania jakiegoś środowiska po zagłębieniu się w nie, wniknięcie; statek kosmiczny bez załogi. Także badanie opinii publicznej oraz cienka rurka wprowadzana do jakiejś części ciała człowieka w celach diagnostycznych lub leczniczych.

Przykłady użycia:
Wziąłem udział w sondzie ulicznej.
W ostatniej fazie choroby był karmiony sondą.
Zespół badawczy otrzymał zdjęcia z sondy międzyplanetarnej.

Komentarze