Jak piszemy: sp. z o.o. czy Sp. z o.o.?

sp. z o.o.

Poprawna pisownia

Sp. z o.o.

Niepoprawna pisownia

Według językoznawców najbardziej preferowanym zapisem jest sp. z o.o.

 

Rzeczywiście jest to najbezpieczniejsza forma zapisu tego skrótowca od nazwy „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Gdyby chcieć zapisać go jednak wielką literą, należałoby również zmienić sposób zapisu pozostałych części formuły, co wyglądałoby następująco: Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, co z kolei rodzi pewne kłopoty i niejasności ortograficzne. Najlepiej pozostać przy pisowni skrótowca sp. z o.o. małą literą.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to rodzaj przedsiębiorstwa, które zostało utworzone przez jedną lub więcej osób pozostających wspólnikami, a każda z nich odpowiada za firmę w ograniczonym zakresie.

 

Przykłady:

Przetarg za druk katalogów zwyciężyła firma Petit sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Bracia Kowalscy rok później założyli spółkę – KowMax sp. z.o.o. produkującą odzież robotniczą.

Komentarze