Jak piszemy: spichlerz czy spichlesz, spichleż?

spichlerz

Poprawna pisownia

spichlesz, spichleż

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „spichlerz”.

 

W tym przypadku mamy do czynienia z wyrazem, w stosunku do którego stosujemy regułę o treści: w końcówkach „-erz”, „-arz”, „-mierz”, „-mistrz” piszemy "rz".

  

Przykłady:

W spichlerzu przechowuje się różnego rodzaju zboża.

Mój dziadek też miał kiedyś spichlerz – stał obok stodoły.

Komentarze