Jak piszemy: spod czy z pod?

spod

Poprawna pisownia

z pod

Niepoprawna pisownia

Zgodnie z aktualnymi zasadami ortograficznymi przyimek spod powinniśmy pisać ŁĄCZNIE z przedrostkiem s-.

Co ciekawe, pierwotna postać tego wyrażenia to z pod. Dopiero w 1936 roku wprowadzono dzisiejszy zapis. Analogiczne reguły obowiązują w przypadku przyimków:
sponad (dawniej: z ponad),
sprzed (dawniej: z przed),
spomiędzy (dawniej: z pomiędzy),
spoza (dawniej: z poza).

Przykłady:

Wygląd nieelegancko – spod swetra wystawała mu pomięta koszula.
Spod stołu wyszedł pies i zaczął machać ogonem na przywitanie.
Spod sklepu ruszył z piskiem opon czerwony mercedes.

Komentarze