Jak piszemy: spółgłoska czy spułgłoska?

spółgłoska

Poprawna pisownia

spułgłoska

Niepoprawna pisownia

Wyraz “spółgłoska” piszemy z użyciem litery “ó”. 

 

“Spółgłoska” - głoska, przy wymowie której narządy mowy zbliżają się tak, że powstaje zwarcie lub szczelina. 

Wyraz “spółgłoska” składa się z dwóch członów słowotwórczych: “spół” i “głoska”. Etymologicznie oznacza głoskę, która występuje do spółki z inną głoską. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego piszemy ó, gdy wymienia się ono na o, e lub a w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). W wyrazie spółka (od którego w “spółgłosce” pochodzi cząstka “spół-”) następuje wymiana ó na o, np. spółka-społem. Stąd poprawna pisownia to “spółgłoska”. 

 

Przykłady: 

W języku polskim spółgłoska może być dźwięczna lub bezdźwięczna.

W wyrazach zapożyczonych po spółgłosce “n” zawsze piszemy “ż”, tak jak w wyrazie inżynier. 

W polskim alfabecie występują 23 spółgłoski.

Komentarze