Jak piszemy: spomiędzy czy z pomiędzy?

spomiędzy

Poprawna pisownia

z pomiędzy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „spomiędzy”.

Wyraz „spomiędzy” to przyimek złożony (powstały z przyimków „z” oraz „pomiędzy”), będący zrostem – te zaś piszemy łącznie z przedrostkiem -s (podobnie jak „sprzed”, „sponad”, „spod” itd.).
Forma „z pomiędzy” jest błędna i nie należy jej używać.

Przykłady użycia:
Spomiędzy ciemnych chmur zaczynało wyglądać słońce.
Jakiś budynek wyłaniał się spomiędzy wielkich drzew.
Wybiegła spomiędzy zgromadzonych na rynku ludzi.

Komentarze