Jak piszemy: sponad czy z ponad?

sponad

Zależy od kontekstu

z ponad

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Ich użycie zależy jednak od kontekstu.

Wyraz „sponad” oznacza „znad”.
Wyrażenie „z ponad” oznacza: „spośród”, „z więcej niż”.

Przykłady użycia:
Wydawało się, że była zatopiona w lekturze, ale co i raz spoglądała na nas sponad książki.
Sponad lasu unosił się dym.
Wybrano go z ponad stu kandydatów.

Komentarze

~ charli xcx
1/24/23, 5:27 PM
omg