Jak piszemy: spoza czy z poza?

spoza

Poprawna pisownia

z poza

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest spoza.

Spoza to przyimek używany z rzeczownikiem w dopełniaczu , który wskazuje na miejsce, z którego co się wyłania - zza czegoś lub mówi o przynależności do grupy, środowiska.

Spoza należy do przyimków złożonych, czyli taki konstrukcji, które powstały z samych przyimków. Oznacza to, że poprawną pisownią zawsze będzie łączna z użyciem s. Błędne z poza to uproszczenie wynikające z wymowy

Przykłady:

Kowalski został wyłączony spoza kręgu podejrzanych.
Na zajęcia z siatkówki przychodzą także uczniowie spoza naszej szkoły.
Nagle wyszli spoza muru, a ich oczom ukazał się niezbyt przyjemny widok.

Komentarze