Jak piszemy: spoza czy z poza?

spoza

Poprawna pisownia

z poza

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest "spoza".

"Spoza" to przyimek używany z rzeczownikiem w dopełniaczu, jaki wskazuje na miejsce, z którego coś się wyłania - zza czegoś, lub mówi o przynależności do grupy, środowiska.

"Spoza" należy do przyimków złożonych, czyli taki konstrukcji, które powstały z samych przyimków. Oznacza to, że poprawną pisownią zawsze będzie łączna z użyciem "s". Błędne "z poza" to uproszczenie wynikające z wymowy.

 

Przykłady:

Kowalski został wyłączony spoza kręgu podejrzanych.
Na zajęcia z siatkówki przychodzą także uczniowie spoza naszej szkoły.
Nagle wyszli spoza muru, a ich oczom ukazał się niezbyt przyjemny widok.

Komentarze