Jak piszemy: spóźnienie czy spuźnienie?

spóźnienie

Poprawna pisownia

spuźnienie

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „spóźnienie”.

 

Spóźnieniem nazywamy sytuację, w której dochodzi do nieprzybycia bądź nierozpoczęcia czegoś w wyznaczonym terminie.

"Spóźnienie" pochodzi od słowa "późny", które w języku prasłowiańskim miało zapis pozdьnъ.

Pisownia ó jest tu więc uwarunkowana zasadą historyczną.

 

Przykłady: 

Spóźnienie było tak duże, że nie zostali wpuszczeni na seans.

To było kolejne spóźnienie w tym tygodniu.

Spóźnienie nie wchodziło w grę.

Komentarze

~ Wera
2/10/22, 7:22 AM
każdy ma prawo się pomylić