Jak piszemy: sprzed czy z przed?

sprzed

Poprawna pisownia

z przed

Niepoprawna pisownia

Prawidłowo zapisany przyimek to "sprzed".

 

Można powiedzieć, że wyraz ten dołącza do sensu zdania rzeczownik, który określa, jaki okres upłynął od opisywanego zdarzenia lub od momentu, w którym ma miejsce wypowiedź.

 

Przykład:

Jest to wiadomość sprzed chwili – w katastrofie samolotu nad Kanarami zginęło pięćdziesiąt pasażerów.

Czy masz jakieś zdjęcia sprzed pięciu lat? Chciałbym zobaczyć jak wtedy wyglądałeś.

Utwór ten pochodzi sprzed II wojny światowej.

Komentarze