Jak piszemy: sprzed czy zprzed?

sprzed

Poprawna pisownia

zprzed

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "sprzed".

 

"Sprzed" to przyimek komunikujacy, że to, o czym mowa, pochodzi z wcześniejszego okresu lub określający, ile czasu upłynęło od zdarzenia, a także wskazujący, że coś przestało być w miejscu nazywanym przez rzeczownik.

"Sprzed" pierwotnie istniało pod postacią dwóch przyimków, czyli "z" i "przed", jednak reforma ortografii przeprowadzona w 1936 roku zatwierdziła zapis zgodny z wymową. 

UWAGA: "sprzed"należy do przyimków złożonych, takie konstrukcje zawsze będą zapisywane łącznie

 

Przykłady:

Zabytkowa kamienica pochodzi sprzed pierwszej wojny światowej. 
Znów się spóźniłam i pociąg uciekł mi sprzed nosa. 
Babcia opowiedziała mi historię sprzed kilku laty.

Komentarze