Jak piszemy: sprzed laty czy sprzed lat?

sprzed lat

Poprawna pisownia

sprzed laty

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „sprzed lat”.

Przyimek „sprzed” wymaga formy dopełniacza – w tym przypadku to forma „lat” (forma dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika „rok”).

Błędna forma „sprzed laty” wynika prawdopodobnie ze skojarzeniem z konstrukcją „przed laty”, w której występuje archaiczna forma narzędnika liczby mnogiej rzeczownika „rok” (dzisiaj: „latami”).

Przykłady użycia:
Ten utwór przypomina mi pewną piosenkę sprzed lat.
Mój dziadek ciągle wracał pamięcią do wydarzeń sprzed lat.

 

Komentarze