Jak piszemy: sprzężenie czy sprzęrzenie, spszęrzenie?

sprzężenie

Poprawna pisownia

sprzęrzenie, spszęrzenie

Niepoprawna pisownia

Wyraz „sprzężenie” piszemy przy użyciu rz i ż

 

Sprzężenie to wzajemne oddziaływanie między dwoma układami.

W wyrazie „sprzężenie” najpierw występuje rz, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego rz piszemy po spółgłoskach: btdkpgch oraz j.

Jako drugie występuje ż, które jest uzasadnione wymianą na g: sprzężenie – sprzęgać.

 

Przykłady:

Smartphone był zbyt blisko komputera, dlatego nastąpiło sprzężenie.
Sprzężenie mikrofonu zawyło niemiłosiernie.
Urządzenie były zbyt blisko siebie, dlatego nastąpiło sprzężenie.

Komentarze