Jak piszemy: spuchnął czy spuchł?

spuchnął, spuchł

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

 

„Spuchnął” i „spuchł” to formy trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego czasownika „spuchnąć”. 

Nie istnieją ściśle reguły mówiące o tym, jak odmieniać czasowniki z cząstką -ną. Mówi się jednak, że czasowniki dokonane, oznaczające czynność jednokrotną („spuchnąć” to czasownik dokonany), przyjmują formy z przyrostkiem -ną. W niektórych przypadkach możliwe są również formy oboczne (dlatego można mówić zarówno „spuchnął”, jak i „spuchł”).

 

Przykłady użycia:

Był z siebie bardzo zadowolony, dosłownie spuchł z dumy.

Odczuwałem wielkie pragnienie i głód, a do tego spuchnął mi język.

Komentarze