Jak piszemy: średnio zaawansowany czy średniozaawansowany – razem czy osobno?

średnio zaawansowany

Poprawna pisownia

średniozaawansowany

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia rozłączna.

Średnio zaawansowany - osoba posiadająca umiejętności, wiedzę lub doświadczenie na poziomie średnim, umiarkowanym.

Prawidłowy, rozłączny zapis wyjaśnia reguła ortograficzna, która mówi, że wyrażenia w których pierwszy człon jest przysłówkiem (jak? średnio), zaś drugi przymiotnikiem (jaki? zaawansowany) określanym przez ten przysłówek, przyjmują postać zestawienia, a tym samym pisownię rozłączną. Średniozaawansowany, choć bardzo popularny za sprawą angielskiego intermediate, wciąż jest traktowane jako błąd. 

Przykłady:

Rozwiązuję sudoku tylko na poziomie średnio zaawansowanym.
Przebyta choroba pani Anny miała postać średnio zaawansowaną.
Zapisałam się na kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych.

Komentarze

~ Andrzej
8/9/21, 2:18 PM
No spoko
~ Nikodem
5/20/19, 8:05 PM
Dobrze wiedzieć.