Jak piszemy: środkowowschodni czy środkowo-wschodni?

środkowowschodni

Zależy od kontekstu

środkowo-wschodni

Zależy od kontekstu

"Środkowowschodni" to wyraz złożony z dwóch członów słowotwórczych: “środkowy” i “wschodni”. To, czy zapiszemy je razem, czy z łącznikiem, zależy od kontekstu wypowiedzi. 

 

Przymiotniki złożone z dwóch członów nierównorzędnych znaczeniowo zapisujemy łącznie jako jeden wyraz. Pisownię "środkowowschodni” zastosujemy zatem na określenie obszaru znajdującego się w środku wschodniej części jakiegoś terytorium. 

 

Przykłady:

Radom leży w środkowowschodnim regionie kraju. 

Wieś Essiengbot znajduje się w środkowowschodnim Kamerunie. 

 

Przymiotniki złożone z dwóch członów równorzędnych znaczeniowo zapisujemy z łącznikiem. Pisownię "środkowo-wschodni" zastosujemy zatem na określenie obszarów znajdujących się zarówno w środkowej, jak i wschodniej części jakiegoś terytorium.  

 

Przykłady: 

Na środkowo-wschodnim Pacyfiku odbywają się połowy ryb. 

Tego lata będziemy zwiedzać środkowo-wschodni rejon Polski. 

Komentarze

~ Historia
1/30/24, 5:38 PM
Dzięki