Jak piszemy: śrubokręt czy śróbokręt, śróbokrent, śrubokrent?

śrubokręt

Poprawna pisownia

śróbokręt, śróbokrent, śrubokrent

Niepoprawna pisownia

Słowo śrubokręt piszemy przez u i ę

 

Śrubokręt to narzędzie do wkręcania śrub lub wkrętów. Jest zakończony metalowym prętem, który wkłada się w wyżłobienie wkręcanego elementu.  

Wyraz "śrubokręt" jest kalką językową z niemieckiego – Schraubendreher.

To połączenie wyrazów "śruba" i "kręcić".

Śruba jest kalką z niemieckiego – Schraube, dlatego piszemy u.

Zgodnie z zasadami pisowni w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski zwarte i zwarto-szczelinowe: pbtdcdzczćkg, czyli np. "kręć", które wymawiamy [kreńć], piszemy ę.

 

Przykłady:

Chciał wkręcić śrubę, ale śrubokręt okazał się za mały.

Poszedł do sklepu po śrubokręt, ale kupił klucz francuski.

Śrubokręt to ulubione narzędzie Bogdana.

Komentarze